Sampagita (a short story in Filipino)

Naglakad siya pabalik sa kinatatayuang gilid ng pinto ng simabahan nang nakayukod, malungkot. Nagmasid sa kapaligiran ang musmos. Mga matang nangungusap, sumasalamin sa bawat mukha ng kahirapang nakikita. Isang nanay na tumatakbong hinabol ang anak na pumiglas sa pagkakahawak. Mga manghuhulang hinuhulaan ang kapalaran ng mga parokyanong sa sobrang desperado ay minabuting maniwala sa mga hulang hinuhulaan. Mga matanda na nagbebenta ng gamot pampalaglag, kinukunsinti ang pagpatay sa mga nilalang na hindi pa naman iniluluwal ng mundo.